Przejdź do treści

Regulamin

Drogi Kliencie!
Cieszymy się że wybrałeś nasze usługi i mamy nadzieję na miłą i owocną współpracę. Poniższy Regulamin stworzony jest w celu usystematyzowania zasad obowiązujących zarówno Państwa jak i nas, zgodnie z którymi będziemy pracować. Gdyby pojawiły się pytania, lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji: projektmat-fiz@projektmat-fiz.pl, lub tel. 736 860 902.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę Projekt Mat-Fiz Łukasz Sobota (zwaną dalej „Projekt Mat-Fiz”), NIP: 95 222 160 11, ul. Wielostronna 29a, 04-856, Warszawa.

2. Opłacanie zajęć indywidualnych i grupowych

2.1. Płatności za zajęcia (jednorazowe jak i pakietowe) w formie przelewu należy dokonać przed rozpoczęciem zajęć, tak aby w momencie rozpoczęcia zajęć środki były zaksięgowane na koncie firmy Projekt Mat-Fiz.
2.2.Wykupienie pakietu zajęć jest możliwe tylko przed rozpoczęciem zajęć.
2.3. Na zajęcia które już się odbyły, a nie zostały opłacone nie można wykupić pakietu  – należy je opłacić zgodnie z cennikiem zajęć jednorazowych.

3. Opłacanie kursów przygotowawczych

3.1. Opłata za każdy z kursów jest rozłożona na 6 równych transzy.
3.2. Termin płatności każdej z kolejnych transz jest do ostatniego dnia miesiąca.
3.3. Osoby dołączające do kursu po jego rozpoczęciu są zwolnione z płatności za zajęcia które już się odbyły.
3.4. Nieobecność na zajęciach nie zmniejsza wysokości opłaty – uczestnikowi zostają udostępnione materiały z zajęć, a także istnieje możliwość transmisji na żywo przebiegu danej lekcji.

4. Odwoływanie zajęć

4.1. W celu odwołania zajęć należy poinformować korepetytora prowadzącego najpóźniej na 24h przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.
4.2. W przypadku odwołania zajęć z wyprzedzeniem późniejszym niż 24h, lub niestawienia się ucznia na zajęciach, lekcja jest traktowana jak zrealizowana i pobierana jest za nią opłata.
4.3. Istnieje możliwość zmniejszenia opłaty za lekcję odwołaną z wyprzedzeniem późniejszym niż 24h, jeśli czas odwołania umożliwił korektę planu zajęć korepetytora prowadzącego.

5. Gwarancja satysfakcji

5.1. W przypadku stwierdzenia po pierwszych zajęciach, że z jakiegokolwiek powodu nie spełniają one oczekiwań, przysługuje pełny zwrot wniesionej opłaty.
5.2. Gwarancja satysfakcji dotyczy wszystkich rodzajów zajęć – indywidualnych, grupowych i kursów.
5.3. Z gwarancji satysfakcji można skorzystać jedynie po pierwszych zajęciach.
5.4. Wolę skorzystania z gwarancji satysfakcji należy zgłosić w ciągu 24h od pierwszych zajęć

6. Promocje

6.1. „Przy wyborze 2 przedmiotów stały rabat w wysokości -5% na jeden z nich” – przy jednoczesnym zakupie dwóch pakietów zajęć z dwóch różnych przedmiotów przysługuje zniżka w wysokości -5% na jeden z pakietów.
6.2. „Przy wyborze 3 przedmiotów stały rabat w wysokości -10% na jeden z nich” – przy jednoczesnym zakupie trzech pakietów zajęć z trzech różnych przedmiotów przysługuje zniżka w wysokości -10% na jeden z pakietów.
6.3. „Przyprowadź znajomego – dostaniesz lekcję gratis” – za każdą osobę która zapisze się i opłaci zajęcia, powołując się w momencie zapisów na Państwa polecenie, przysługuje Państwu do wykorzystania 1h zajęć z wybranego przedmiotu.
6.4. Aby skorzystać z promocji wymienionych w punktach 2.1, 2.2, należy zgłosić się mailowo na adres: projektmat-fiz@projektmat-fiz.pl, a następnie odliczyć przysługującą zniżkę od dokonywanej opłaty.
6.5. Promocje nie obowiązują wstecz.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Korzystanie z usług firmy Projekt Mat-Fiz jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.
7.2. Projekt Mat-Fiz nie ponosi odpowiedzialności za mienie należące do Uczestników pozostawione na terenie Oddziału.
7.3. Wszelkie pytania, bądź uwagi dotyczące Regulaminu, lub świadczonych usług prosimy kierować na adres: projektmat-fiz@projektmat-fiz.pl.