fbpx

Regulamin

Drogi Kliencie!
Cieszymy się, że wybrałeś nasze usługi i mamy nadzieję na miłą i owocną współpracę. Poniższy Regulamin stworzony jest w celu usystematyzowania zasad obowiązujących zarówno Państwa jak i nas, zgodnie z którymi będziemy pracować. Gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji: projektmat-fiz@projektmat-fiz.pl, lub tel. 736 860 902.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę Projekt Mat-Fiz Łukasz Sobota (zwaną dalej „Projekt Mat-Fiz”), NIP: 9522216011, ul. Wielostronna 29a, 04-856, Warszawa.

1.2. Zajęcia indywidualne – są to korepetycje udzielane prowadzone dla jednego ucznia.

1.3. Zajęcia grupowe – są to korepetycje prowadzone dla grupy osób, podczas których realizowany jest materiał zgodnie z aktualnie zgłoszonymi potrzebami uczniów. 

1.4. Kursy – są to zajęcia podczas których realizowany jest z góry określony program danego kursu. 

2. Opłacanie zajęć indywidualnych i grupowych.

2.1. Płatności za zajęcia (jednorazowe jak i pakietowe) w formie przelewu należy dokonać przed rozpoczęciem zajęć, tak aby w momencie rozpoczęcia zajęć środki były zaksięgowane na koncie firmy Projekt Mat-Fiz.

2.2.Wykupienie pakietu zajęć jest możliwe tylko przed rozpoczęciem zajęć.

2.3. Na zajęcia które już się odbyły, a nie zostały opłacone nie można wykupić pakietu  – należy je opłacić zgodnie z cennikiem zajęć jednorazowych.

2.4. Opłata za dojazd do ucznia wynosi 10zł (każdorazowo) i jest płatna przelewem łącznie z opłacanym pakietem lub zajęciami jednorazowymi. 

2.5. Jeżeli dane zajęcia odbędą się bez dojazdu (w trybie online lub stacjonarnie w oddziale firmy) za który została wcześniej uiszczona opłata, to klientowi przysługuje jej zwrot. Aby go otrzymać należy wysłać maila na adres: projektmat-fiz@projektmat-fiz.pl

3. Odwoływanie zajęć indywidualnych i grupowych

3.1. W celu odwołania zajęć należy poinformować korepetytora prowadzącego najpóźniej na 24h przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.

3.2. W przypadku odwołania zajęć z wyprzedzeniem mniejszym niż 24h lub niestawienia się ucznia na zajęciach, lekcja jest rozliczana jak zrealizowana i pobierana jest za nią opłata.

3.3. Istnieje możliwość zmniejszenia opłaty za lekcję odwołaną z wyprzedzeniem późniejszym niż 24h, jeśli czas odwołania umożliwił korektę planu zajęć korepetytora prowadzącego.

4. Zajęcia grupowe

4.1. Terminy zajęć oraz ewentualne zmiany w harmonogramie są ustalane z przedstawicielem grupy za zgodą reszty uczestników. 

4.2. Nieobecność uczestnika na ustalonych zajęciach grupy nie zmniejsza należnej za nie opłaty. 

4.3. W przypadku nieobecności, uczestnik otrzyma materiały edukacyjne do samodzielnej pracy.

4.4. Uczestnicy mają możliwość dołączenia do zajęć w formie zdalnej. Aby skorzystać z tej opcji, należy poinformować Projekt Mat-Fiz co najmniej 12 godzin przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

5. Kursy

5.1. Opłata jednorazowa – płatność za cały Kurs z góry przed jego rozpoczęciem.

5.2. Opłata miesięczna – płatność dokonywana z góry za ilość zajęć wypadającą w danym miesiącu.

5.3. Termin płatności miesięcznych upływa ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc opłacany.

5.4. Osoby dołączające do Kursu po jego rozpoczęciu są zwolnione z opłaty za zajęcia które już się odbyły.

5.5. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Projekt Mat-Fiz i dostępnym na stronie wybranego kursu.

5.6. Nieobecność na zajęciach nie zmniejsza wysokości należnych opłat.

5.7. Uczestnicy mają możliwość dołączenia do zajęć w formie zdalnej. Aby skorzystać z tej opcji, należy poinformować Projekt Mat-Fiz co najmniej 12 godzin przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

5.8. Zapis na kurs i rezerwacja miejsca odbywa się poprzez wypełnienie formularza zapisu dostępnego na stronie wybranego kursu i uregulowanie płatności za pierwszy miesiąc Kursu (w przypadku wybrania miesięcznej formy rozliczania), bądź za pełen okres trwania kursu (w przypadku wybrania jednorazowej formy rozliczenia). 

5.9. Kolejność rezerwacji miejsc na Kursie jest ustalana na podstawie daty wpływu opłaty. Miejsce jest gwarantowane jedynie po wpłaceniu wymaganej opłaty i otrzymaniu potwierdzenia od Projekt Mat-Fiz. W przypadku braku wolnych miejsc, dokonane wpłaty zostaną bezzwłocznie zwrócone.

5.10. Uczestnik może zrezygnować z kursu na następujących warunkach:

5.10.1. W przypadku dokonania opłaty jednorazowej, uczestnik ma prawo do rezygnacji z kursu w ciągu pierwszego miesiąca od daty rozpoczęcia zajęć. W takim przypadku przysługuje mu proporcjonalny zwrot niewykorzystanej części zajęć. 

5.10.2. Uczestnicy, którzy wybrali miesięczną formę rozliczania, mają możliwość rezygnacji z Kursu raz na miesiąc. Chcąc zrezygnować, uczestnik powinien zgłosić chęć rezygnacji najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego chce zrezygnować. Opłata za bieżący miesiąc nie podlega zwrotowi.

5.10.3. Wszelkie zgłoszenia dotyczące rezygnacji powinny zostać przesłane na adres: projekt mat-fiz@projektmat-fiz.pl

5.11. Projekt Mat-Fiz zastrzega sobie prawo do anulowania Kursu z powodu nieosiągnięcia minimalnej liczby uczestników. W takim przypadku wszyscy uczestnicy otrzymują pełen zwrot wpłaconej kwoty i 10% zniżkę na całą ofertę Projekt Mat-Fiz.

6. Gwarancja satysfakcji

6.1. W przypadku stwierdzenia po pierwszych zajęciach, że z jakiegokolwiek powodu nie spełniają one Państwa oczekiwań, zobowiązujemy się do pełnego zwrotu wniesionej opłaty.

6.2. Gwarancja satysfakcji dotyczy wszystkich rodzajów zajęć – indywidualnych, grupowych i kursów.

6.3. Z gwarancji satysfakcji można skorzystać jedynie po pierwszych zajęciach.

6.4. Wolę skorzystania z gwarancji satysfakcji należy zgłosić w ciągu 24h od pierwszych zajęć.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Korzystanie z usług firmy Projekt Mat-Fiz jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.

7.2. Projekt Mat-Fiz nie ponosi odpowiedzialności za mienie należące do Uczestników zajęć pozostawione na terenie Oddziału.

7.3. Wszelkie pytania bądź uwagi dotyczące Regulaminu lub świadczonych usług prosimy kierować na adres: projektmat-fiz@projektmat-fiz.pl