fbpx

Arkusze 8KL

W cenie zajęć otrzymujesz:

  • CAŁOŚCIOWE PROWADZENIE UCZNIA – zdefiniowanie słabych stron, przygotowanie planu pracy i odpowiednich materiałów do jego realizacji
  • KONSULTACJE – jeśli pomiędzy zajęciami pojawią się problemy ze zrozumieniem materiału uczeń może w każdej chwili kontaktować się z prowadzącym. Pytania są wyjaśniane telefonicznie, bądź jeśli dane zagadnienie tego wymaga jest ono przedstawiane wizualnie za pomocą tabletu graficznego na ekranie ucznia
  • MATERIAŁY DYDAKTYCZNE – w dużej części autorskie materiały przygotowane przez korepetytorów na podstawie lat doświadczenia, ale też odpowiednio wyselekcjonowane zadania ze zbiorów i egzaminów CKE
  • RAPORT – regularne raportowanie postępów ucznia co 5 spotkań – wykazujemy nad czym pracowaliśmy podczas ostatnich zajęć, które tematy zostały opanowane, a które wymagają dalszej pracy. Opiniujemy też pracę własną ucznia, jego przygotowanie do zajęć oraz stopień wykonania zadanych zadań

Matematyka

Polski

Angielski