fbpx

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych jest PROJEKT MAT-FIZ ŁUKASZ SOBOTA, NIP: 9522216011 z siedzibą: ul. Wielostronna 29a, 04-856, Warszawa.

2. Cel zbierania danych osobowych

Podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług świadczonych przez Administratora.

 1. Wykonania usługi przeprowadzania korepetycji.
 2. Wystawienia faktury lub rachunku oraz spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
 3. Przesłania oferty na prośbę Użytkownika.
 4. Kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją oferowanych przez Administratora usług.
 5. Archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazaniu faktów.
 6. Analitycznych.
 7. Wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych ze świadczeniem usług na rzecz Użytkownika oraz zarządzaniu kontaktem z nim.
 8. Badania satysfakcji z oferowanych usług.

3. Odbiorcy danych osobowych

Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym powierza przetwarzanie niektórych niezbędnych do wykonania usługi danych osobowych.

Wyżej wymienione podmioty to:

 1. Google Poland sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
 2. TimeNavi sp. z o. o. ul. Jana Matejki 1/2, 45-055 Opole
 3. SEO HOST – PERSKIMEDIA Szymon Perski, ul. Janiny Omańkowskiej 58, 60-465 Poznań

4. Prawo dostępu do swoich danych osobowych

Przysługują Państwu w każdej chwili następujące uprawnienia:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do poprawienia danych
 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do bycia zapomnianym, jeżeli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa

W celu realizacji powyższych praw mogą Państwo zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: projektmat-fiz@projektmat-fiz.pl

5. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Udzielona przez Państwa zgoda na określone działania może być w każdym czasie cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdy uznają Państwo iż istnieje naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych które Państwa dotyczą.

7. Kontakt z Administratorem

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu na adres mail: projektmat-fiz@projektmat-fiz.pl